Vítejte na stránkách MŠ Míček

Divadlo Koloběžka

Více ZDE.

Hry na zahradě

Více ZDE.

19.10. Divadlo Koloběžka


1.11. Dýňování 

Mateřská škola Míček,Hranice, příspěvková organizace, Galašova 1747, 753 01, Hranice

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

pro školní rok 2023/2024

Na základě Zákona č. 561/2014 Sb., ( školský zákon) § 123 odst.4 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 43/2006 o předškolním vzdělávání §6. odst. 1,2,3 a, b ve znění pozdějších předpisů stanovuji výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání s účinností

od 1.9.2023 do 31.8. 2024

Měsíční školné k celodenní docházce od 1.9.2023 do 31.8. 2024 činí:

500,- Kč

Platby školného : na účet MŠ 47839831/0100

Splatnost je do 15. dne příslušného měsíce

Náležitosti všech plateb:

Variabilní symbol pro platbu = registrační číslo přidělené dítěti při přijetí do mateřské školy

Bezplatné předškolní vzdělávání:

Podle zákona č. 178/2016 Sb., § 123 odst.2 (školský zákon) vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku ( tedy dětem s povinnou předškolní docházkou a dětem s povoleným odkladem školní docházky).

V Hranicích 14.6.2023                                                                                                                    Naděžda Hájková

                                                                                                                                                        ředitelka MŠ Míček


Naši zaměstnanci jsou

— Odborníci —Vzdělávání  dětí je

— Prioritou —Náš přístup

— Profesionální —¨