NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Míček, Galašova 1747, s celodenním provozem, byla založena v roce 1982 s kapacitou 75 dětí a nachází se v sídlištní výstavbě v centru města. Přesto nejbližší okolí MŠ poskytuje dětem rozmanitý pobyt venku. Je to dáno tím, že budova MŠ "ukončuje" sídlištní výstavbu a dále pokračuje zóna rodinných domků s okrasnými zahrádkami, kde děti při svých vycházkách pozorují změny v přírodě. Provoz je v této lokalitě zanedbatelný. Další možností pro zdravý pobyt venku je blízké hřiště nebo prostor ke sportování u viaduktů, kde děti mohou pozorovat vlaky. Mateřská škola má velmi dobrou dostupnost pěšky z centra města i blízkého okolí. Před mateřskou školou je parkoviště , autobusová zastávka je cca 5 minut pěšky. Školu tvoří jednopatrová budova. Je zateplená s novou fasádou, zateplenou střechou a plastovými okny. V roce 2013 byla v budově mateřské školy změřena objemová aktivita radonu a všechny výsledky byly v souladu s vyhláškou 307/2002 Sb., o radiační ochraně. V přízemí budovy se nachází třída Berušek s herním, sociálním zařízením, šatnou a kuchyňkou pro výdej stravy.

Dále se v přízemí nachází školní kuchyně, sklady kuchyně a prádla, kanceláře vedoucí školní jídelny a ředitelky MŠ. Ve druhém patře budovy jsou 2 třídy- Sluníčka a Skřítci s vlastním příslušenstvím ( třída, herna, kuchyňka, šatna, sociální zařízení). K budově školy přiléhá oplocená školní zahrada s terasou. Zahrada MŠ je rozlehlá, vybavená zastíněnými pískovišti, houpacím chodníkem, kombinovanou průlezkou, dřevěným autíčkem, dřevěným domečkem, skluzavkou, pružinovými houpadly, houpačkami, velkou tabulí na kreslení, prohazovadlem, opičí dráhou, rozhlednou. Součástí zahrady je velké hřiště s brankami, kde děti velmi rády hrají fotbal. K posezení slouží sestava velkých i malých laviček. Jsou zde vysázené stromy, které poskytují dětem v letních měsících stín a cestičky pro jízdu na koloběžkách a odrážedlech. Naší snahou je zahradu stále doplňovat novými hracími prvky. Vnější okolí MŠ poskytuje dostatek podnětů k tomu, abychom děti vedly ke kladnému vztahu k přírodě a jejímu důležitému významu pro náš život.

Personální obsazení tvoří 5 učitelek, vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky a 2 uklízečky. Tento kolektiv vede ředitelka školy.

Mateřská škola má dětskou i učitelskou knihovnu. Obě knihovny soustavně doplňujeme o nové knihy, encyklopedie, obrazový materiál k tématům, se kterými děti seznamujeme. Interiér budovy je vkusně esteticky vyzdoben. K výzdobě používáme především práce dětí, které vytvářejí samy nebo s pomocí učitelek.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby u nás dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči a všestrannou informovanost.

Naše mateřská škola má svoje webové stránky, kde se rodiče i ostatní veřejnost mohou seznámit se základními informacemi o dění v mateřské škole, jsou zde průběžné informace o aktivitách a akcích MŠ. Je zde i každý týden aktualizovaný jídelní lístek s uvedenými alergeny. Rodiče si mohou též prohlédnout galerii fotografií z většiny akcí.

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné podmínky

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, který je ve třídách a v hernách, rovněž tak lehátka pro odpočinek dětí splňují zdravotní, estetické, antropometrické i bezpečnostní požadavky.

Děti mají dostatek hraček, pomůcek, tělocvičného nářadí, výtvarného materiálu a mnoho doplňků potřebných pro vzdělávací práce s dětmi. Vybavení je neustále obnovováno a doplňováno a učitelkami plně využíváno. Sociální zařízení je na každém podlaží. Osvětlení v mateřské škole odpovídá platným normám. Školní zahrada, která byla podrobně popsána v obecné charakteristice, má vzrostlé stromy a poskytuje tak v letních měsících příjemný stín. Vybavení a velikost zahrady umožňuje dětem dostatek prostoru pro pohyb a hru.

Školní kuchyně je dostatečně vybavená. Součástí je sklad potravin.

Snažíme se, aby veškerý materiál odpovídal věkovým skupinám dětí a byl jim dostupný.

Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě interiéru mateřské školy, a to svými výrobky, které si mohou prohlédnout rodiče i veřejnost. Věříme, že již při vstupu do budovy zaujme naše výzdoba. Ta každého příchozího přivítá již ve vstupních dveřích. Často se mění a podílí se na ni samotné děti. V přízemí máme malou galerii, kde děti vystavují po třídách své práce. O estetičnost prostředí velmi dbáme, neboť přispívá právě k pohodovému pobytu dětí i zaměstnanců v mateřské škole.

Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Jsou zařízeny tak, aby dětem umožňovaly rozmanité pohybové a další aktivity.

Životospráva a Stravování

Mateřská škola má svoji vlastní kuchyni. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která odpovídá výživovým normám danými předpisy pro společné stravování. Respektujeme individuální potřeby stravování. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány maximálně tří hodinové intervaly. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů, nápojů. Lze konstatovat, že splňuje požadavky plnohodnotné stravy s důrazem na podávání čerstvé zeleniny a ovoce, cereálií, mléčných výrobků, kvalitního masa. Jídelníček je pravidelně obohacován o zdravé přílohy jako je kuskus, bulgur, pokrmy z červené čočky, zařazujeme do jídelníčku tofu, pečeme dětem domácí koláče. Minimálně smažíme, málo solíme a příliš pokrmy nesladíme.

Vedeme děti k tomu, co je zdravé, co není a proč. Učíme děti správnému stolování, používáme příbor. Učitelky se stravují společně s dětmi a poskytují jim přirozený vzor.

Hygienické podmínky pro podávání stravy jsou dodržovány, je kontrolována správná teplota jídla. Svačiny jsou průběžné, samoobslužné s dopomocí učitelky, oběd vydávají kuchařky. Jídlo se vydává ve třídách. Děti si mohou přidat a do jídla nejsou nuceny. Je zajištěný pravidelný denní rytmus a řád, který je však zároveň flexibilní.

Pitný režim

Je zajištěn celodenně. Na třídách mají děti k dispozici samoobslužné nerezové konvice s kohoutkem a nalévají si podle potřeby. Střídají se čaje, ovocné, bylinkové citronáda, voda. Každé dítě má svůj hrníček označený svojí značkou. Hrníčky i pití jsou umístěné ve třídě a děti k nim mají neomezený přístup. Použité hrníčky průběžně umývají kuchařky. Také při pobytu na školní zahradě je dodržován pitný režim. Učitelky na pitný režim dohlížejí a děti k němu povzbuzují.

Alespoň u jedné ze svačinek je dětem denně podáváno mléko (kakao, bílá káva, mléčné koktejly).

Pobyt venku

Program vycházek i pobytu na školní zahradě je přizpůsobován kvalitě ovzduší i počasí.

Využíváme školní zahrady a chodíme na vycházky po okolí i do města.

V letních měsících využíváme pískoviště, které máme celoplošně zastíněné. V horkých dnech kropíme hadicí pískoviště a přilehlou travnatou plochu. Děti mají dostatečnou plochu ke svým hrám a sportování jak na zahradě, tak v prostorách školy. Televize a video naše MŠ nevyužívá. I při velmi špatném počasí máme pro děti připravený jiný, plnohodnotný program, než je pasivní sledování televize či videa.

Cvičení

Je zajištěno každý den, v ranních chvilkách, tělocviku aj. Děti pohyb milují a je pro ně nesmírně důležitý. Proto mu v mateřské škole věnujeme dostatek prostoru. Děti se učí stále nové pohybové hry, cviky, kterými podporujeme neurosvalový vývoj dítěte a zlepšujeme jejich tělesnou zdatnost. Při cvičení využíváme různé tělocvičné nářadí. V hernách je možnost připevnění prolézacích žebříků a lan na cvičení. Velmi oblíbenou cvičební pomůckou je trampolína a využíváme balančních míčů. Děti také velmi rády cvičí v doprovodu hudby k rychlému pohybu, ale i relaxaci. Ve školním roce 2017/2018 se naše mateřská škola zapojí do projektu " Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", který má za cíl rozvíjet pohybové dovednosti dětí.

Spánek

Každé dítě má své lehátko i peřinky označené značkou, rovněž police pro úklid lehátek i peřin jsou označeny značkou dítěte. Je zajištěno dostatečné větrání.

U odpočívání je rovněž zajištěno větrání. Děti jsou na lehátka uloženy všechny. Děti na lehátku tráví minimálně 30 minut. Pokud neusnou, je jim dovolena klidová činnost tak, aby nerušily spící děti.

Donucování ke spánku či nutnost mít zavřené oči je nepřípustné. Peřinky i pyžama jsou před uložením dostatečně provětrána.

Otužování

Je zajištěno v průběhu celého dne. Dbáme na to, aby místnosti nebyly přetopené. Záměry: využívat terasu pro cvičení dětí , při vhodném počasí přesouvat činnosti ze třídy na zahradu.

Psychosociální podmínky

Naší prioritou je přátelské prostředí, které nabízí klidný, spokojený a bezpečný pobyt dětí i zaměstnanců. Základem našeho programu je klíčové slovo POHODA. Aby se dítě mohlo zdravě vyvíjet a učit se novým poznatkům, musí vyrůstat v pohodě a bezpečí. Děti, které k nám nově přicházejí, najdou individuální přístup od učitelek na třídách a je jim dopřán čas na adaptaci v novém prostředí .Přestože se často dítě do školky těší, nejistota v něm zůstává. Ještě neumí vyslovit své obavy, ale v zásadě jsou to otázky: Co budu dělat? Budu tam mít kamarády? Jak to zvládnu bez maminky? Kdo mi pomůže? Abychom ve školce omezili nepříjemné pocity na minimum, procházejí nově příchozí děti do naší mateřské školy tzv. adaptací. Co to znamená? Má-li si dítě bez problémů zvyknout na nové prostředí, potřebuje k tomu čas. Každé dítě je jiné, a proto i doba " zvykání " je různě dlouhá. Obvykle je to 6 týdnů a v této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl leckdy poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit se bezpečně. V první fázi adaptace hledá dítě odpovědi na otázky: Co tady budu dělat? Proč tu jsem? Jaké jsou paní učitelky? S čím si budu hrát? Vaše dítě se seznamuje s prostředím třídy, s novými kamarády, s učitelkami. Maminka první dny může vstoupit s dítětem do třídy, ukázat mu hračky, prohlížet si s ním třídu, chvilku si s ním hrát. Maminka také pomáhá učitelkám dítě poznat a sblížit se s ním. Postupně, v dalších dnech, může maminka odejít při předávání dítěte učitelce a dítě zůstává samo ve třídě. Hlavičkou mu letí zase spoustu otázek: Kde je maminka? Proč tu není se mnou? Vrátí se? Na tyto otázky je nutné pravdivě odpovědět, povídat si s ním v pohodě domova a tyto otázky s ním řešit. Nezbytnou součástí adaptace je zvyknout si na myšlenku, že dítě bude spinkat jinde než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro děti velmi obtížný. Kdo má možnost, je ideální řešení v prvním týdnu si brát dítě domů po obědě a hovořit s ním o tom, že brzy bude ve školce spinkat. Pomoci mu vybrat plyšovou hračku do postýlky, pyžamko. Měli bychom společnými silami vytvořit takovou atmosféru, aby se dítě do školky těšilo, se samozřejmostí odcházelo do postýlky, spokojeně z ní vstávalo a zapojilo se do her. Jak se to podaří, je adaptace úspěšně u konce.

Nadměrně děti nezatěžujeme, nepodporujeme přílišnou soutěživost, veškeré činnosti se snažíme dělat v pohodě, bez spěchu. Přísně dbáme na rovnocenné postavení dětí a v naší MŠ rozhodně nemá místo jakýkoliv projev nerovnosti. Přísně zakázáno je zesměšňování dítěte, jeho podceňování či rasová nesnášenlivost. Také manipulace s dítětem je nepřípustná. Děti vhodně a láskyplně povzbuzujeme a nenutíme je do činností včetně jídla. Sledujeme případnou šikanu a ihned zasáhneme. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a děti povzbuzujeme a oceňujeme. Projevy patologických jevů zařazujeme do vzdělávání dětí. Děti mají dostatek volnosti ve třídě, pohybují se samostatně. Volnost a osobní svoboda dítěte je dobře vyvážená a s nízkou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole řád a učit se pravidlům soužití. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při většině činností. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. V dětech se snažíme rozvíjet vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Již při příchodu do mateřské školy dbáme na dodržování pravidel slušného chování. Ty jsou důležitá pro život ve třídě. Daná pravidla dodržují nejen děti, ale i dospělí. V dodržování pravidel jsme jednotní, a to jak uvnitř mateřské školy, tak při pobytu venku. Tato pravidla jsou vytvořena pro pocit pohody, přátelství a bezpečí. Dětem pomáháme s dodržování pravidel společného soužití tím, že je s nimi seznamujeme a jdeme jim vlastním příkladem. Nejdůležitější pravidla mají děti výtvarně ztvárněné. Učitelky se snaží vést děti k radosti, smíchu a společnému povídání.

Bezpečnost práce je zajišťována dodržováním předpisů a nařízení, se kterými jsou zaměstnanci každoročně seznamováni na školení BOZP a PO. Ve Školním řádu a vnitřních směrnicích máme stanoveny zásady bezpečnosti při práci s dětmi. Dbáme na důsledné poučování dětí o bezpečnosti při pohybu v MŠ i mimo ni. Toto poučení zapisujeme do přehledu výchovné práce. Bezpečnosti dětí věnujeme velkou pozornost. Sledujeme a odstraňujeme různé nedostatky tak, aby se předcházelo úrazům a děti se vrátily svým rodičům domů zdravé a bez úrazu.

Pro bezpečnost dětí i všech zaměstnanců, je budova mateřské školy neustále uzavřena elektronickým uzamykáním. Vstup do objektu mateřské školy je cizím osobám povolen pouze s vědomím ředitelky, nebo provozních či pedagogických pracovnic. Bezpečnosti dětí přizpůsobujeme rovněž vybavení mateřské školy nábytkem. Odpovídá bezpečnostním a hygienickým normám, ale přitom je nábytek barevný a estetický. Také při výběru hraček a pomůcek klademe důraz na bezpečnost a funkčnost.

Bezpečnost dětí a jejich zdravý návrat z MŠ do rodinného prostředí je jednou z priorit naší mateřské školy. Hračky, didaktické pomůcky i jiný materiál je ve třídách uspořádán tak, aby byly v bezpečí děti mladší 3 let.

Organizace dne v mateřské škole - denní režim

Režim dne je uvolněný a variabilní. Organizační zajištění chodu naší mateřské školy umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Dovoluje zohlednit náladu a přání dětí. Do denního programu jsou zařazovány preventivní pohybové aktivity, veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí a vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Děti mají dostatek času a prostoru hru dokončit nebo v ní později pokračovat. Učitelky si připravují pomůcky pro vzdělávání denně. Didaktických i jiných pomůcek má mateřská škola velkou zásobu. Nejsou překračovány počty dětí na třídách a ke spojování tříd dochází s maximálním omezením.

A jak vypadá "Den v Míčku"?

Denní program zahrnuje:

 • Základní péči- příjem a propuštění dětí, pobyt venku, hygienu, stolování, spánek, odpočinek
 • Hravé činnosti a pohybové aktivity- spontánní, v interiéru, při pobytu venku
 • Činnosti programově řízené- společně, v menších skupinách, individuálně

6.00- nejpozději do 7.30

Otvírání MŠ - ranní scházení ve třídě Berušek, vzájemné setkávání dětí ze všech tříd, spontánní hry dětí.

nejpozději 7.30 -9.30

Scházení dětí na kmenových třídách, hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity, zdravotní cviky, průběžná svačina ( v době od 8.30-9.00) vzdělávací činnost- spontánní, řízené, skupinové, individuální, frontální činnosti, příprava na pobyt venku.

9.30-11.30

Pro pobyt venku se využívá školní zahrada. Děti mají možnost k tělovýchovným aktivitám, odpočinku, námětovým hrám, poznávání přírody, mohou jezdit na koloběžkách, hrát si v pískovištích.

Dalším důležitým využitím jsou vycházky, které děti seznamují s okolím mateřské školy, učí je bezpečnostním návykům na silnici- na vycházky děti chodí pouze s reflexními vestami (dvě vpředu, dvě vzadu). Do pobytu venku zařazujeme environmentální výchovu- děti se učí poznávat krásy přírody ve svém okolí, vážit si ji, užívat si ji a chránit ji. Pobyt venku může být zrušen pouze při silném vichru, dešti, smogové situaci silném mrazu ( do-10.stupně Celsia děti mohou jít ven), nebo při velmi vysokých teplotách v letním období. Pokud tyto podmínky znemožní pobyt venku, děti pokračují v řízených i spontánních činnostech ve svých třídách. Sledování televize či DVD do našeho programu nepatří.

11.30-12.15

Oběd

Po hygieně je dětem vydáván na třídách oběd. Děti si mohou říci, kolik jídla chtějí a do jídla nejsou nuceny. Je respektováno individuální tempo dítěte při jídle. Po ukončení jídla přichází čas na hygienu a ukládání k odpočinku.

12.15-14.00

Spaní, odpočinek

Děti uléhají na své lehátko se svými peřinkami. Vše mají označeno svou značkou. Vyberou si plyšovou hračku z nabídky mateřské školy. Učitelka dětem přečte pohádku, příběh. Děti odpočívají, spí. Pro děti, které neusnou je připravena náhradní spánková aktivita (kreslení, skládání puzzle, grafomotorická cvičení, omalovánky, navlékání korálků, atd.). Děti se chovají tak, aby nerušily ostatní kamarády, kteří spí. Respektují pravidlo: " Hraj si, ale neruš ostatní".

14.00-14.30

Odpolední svačina

Hygiena, odpolední svačina je samoobslužným způsobem.

14.30- 16. 00

Odpolední program

V tuto dobu si děti volí hry a zájmové činnosti . Děti se rozcházejí do svých domovů. Den v mateřské škole končí.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá z ŠVP a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

Spoluúčast rodičů, spolupráce s ostatními institucemi

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci na velmi dobré úrovni, snaží se jim vycházet vstříc, ale také je zapojit do programu mateřské školy. Zákonní zástupci jsou na třídních schůzkách seznámeni a vybídnuti k pozornému pročtení našeho ŠVP a mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Již několikrát nám zákonní zástupci navrhli akci, která byla následně uskutečněna. Ve vztazích mezi rodiči panuje důvěra a otevřenost. Jsou povzbuzováni ke komunikaci s učitelkami i ředitelkou. Jsou pravidelně informováni o svém dítěti, jeho prospívání, o jeho pokrocích nebo i případných problémech. Jsme připraveni zákonným zástupcům poskytnout rady a doporučení, pokud o to stojí a snažíme se všechny vzniklé problémy ihned řešit ku prospěchu dítěte. Na nástěnky pravidelně umísťujeme různé zprávy, které mohou být pro rodiče přínosem a pomocí. V žádném případě však nezasahujeme do soukromí rodiny a ani nepodáváme rady, pokud si to zákonný zástupce nepřeje. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole.

Zákonní zástupci dodržují vnitřní řád MŠ a o činnostech školy a aktuálních problémech jsou informováni při denním kontaktu s učitelkami nebo na nástěnkách v šatně. Zde jsou také prezentovány práce dětí, co už znají, ale také co se chystá a plánuje. U výkresů a pracovních listů jsou zákonní zástupci seznámeni se záměrem, který této činnosti předcházel. Společnými silami budeme děti chválit, motivovat, povzbuzovat, ale budeme také řešit i nepříjemnosti. Rodiče mají na nástěnce k dispozici "Školní vzdělávací program", "Školní řád", "Provozní řád". Schůzky s rodiči probíhají minimálně 2x ročně. Jedna ze schůzek je věnována rodičům nově přijatých dětí.

Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům v péči o dítě, nabízíme jim poradenský servis, uveřejňujeme pro ně na našich webových stránkách zajímavé a poučné články ke čtení.

Spolupracujeme se zřizovatelem a dalšími orgány samosprávy. Spolupráce se ZŠ je na velmi dobré úrovni. Spolupracujeme rovněž s Policií ČR a jinými organizacemi.

Akce, na které zveme veřejnost:

 • drakiáda
 • vánoční tvoření
 • odpoledne s maminkou ( Den matek)
 • pasování na školáky
 • čtení po ránu
 • jarní dílničky
 • výlet do lázní Teplice, městského parku
 • vystoupení v Domově důchodců
 • Den dětí
 • dopoledne s babičkou, dědečkem
 • rozloučení se školním rokem- opékání špekáčků v přírodním areálu
 • den otevřených dveří před zápisem
 • zápis do mateřské školy
 • společná tvoření
 • zapojení rodičů do vzdělávání ( pozvánka do dopoledních činností)
 • společné výlety

Nabídka aktivit

Z osvědčených akcí pro děti nabízíme:

 • divadla
 • výlety za poznáním na hrady a zámky ve vhodné vzdálenosti
 • výlety do ZOO, na farmu
 • karneval
 • výlety a činnosti věnované ekologii a poznávání přírody
 • focení dětí
 • Mikulášskou nadílku
 • spolupráce se ZŠ
 • návštěva galerie M+M ( Velikonoce, Vánoce)- vedeme děti k tradicím
 • spolupráce s místní knihovnou
 • atletické přebory
 • návštěvu místního Arboreta s programem
 • lesní pedagogiku ve Valšovicích a další programy zaměřené na vztah k přírodě a životnímu prostředí a další akce

 

 

navštivte naší školku a přesvědčete se, že je ta pravá, pro vaše děti