— Zápis —

Podrobnosti k zápisu do MŠ na školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Míček, Galašova 1747, Hranice na školní rok 2022/2023 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2022/2023