— Zápis —

Zápis pro školní rok 2021/2022 byl ukončen 14.5.2021.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Míček, Galašova 1747, Hranice na školní rok 2021/2022 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2021/2022