— Zápis —

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 byl ve dnech 

4.5. - 5.5.2023.


ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ