— Zápis —

Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025 proběhne ve dnech 

2.5. - 3.5. 2024.

ORGANIZACE A PRŮBĚH ZÁPISU

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU