— Zápis —

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Žádost o přijetí dítěte do MŠ česko - ukrajinsky 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

  Žádost k předškolnímu vzdělávání je k dispozici také v tištěné podobě ve třídě BERUŠEK.