Dokumenty ke stažení

MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1.9.2020


Čestné prohlášení:

Kritéria pro přijetí 2020-2021

Čestné prohlášení k očkování 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MATEŘSKÉ ŠKOLY MÍČEK 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 Co děti potřebují do MŠ?