Vítejte na internetových stránkách MŠ Míček, Hranice.

Uzavření mateřské školy

Dne 26. února 2021 přijala vláda ČR krizové opatření č.200, kterým se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Pro péči určenou pro děti zaměstnanců integrovaného systému je určená ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice. Kontakt : 731 736 726, 581 650 166.
Zákonní zástupci mohou čerpat ošetřovné. Podle nových pravidel mateřská škola již nevyplňuje žádná potvrzení. Informace k ošetřovnému najdete zde: https//www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Tato opatření jsou platná od 1. března do 21. března 2021.
Sledujte naše webové stránky, kde budete informováni o znovuotevření MŠ. V záložce ŠKOLKA DOMA najdete podněty pro vzdělávání Vašich dětí.
Děti povinné předškolní docházkou obdrží do emailů zákonných zástupců všechny potřebné materiály k distanční výuce.Hodně zdraví a udržení si dobré nálady pro nás všechny

Naděžda Hájková, ředitelka MŠ28.2. 2021


Naši zaměstnanci jsou

— Odborníci —Vzdělávání  dětí je

— Prioritou —Náš přístup

— Profesionální —¨